Problemy na lotnisku? Możesz ubiegać się o oszkodowanie

pon., lip 10, 2017 - 11:38

Kiedy nasz bagaż zginie na lotnisku a samolot opóźni się lub nie odleci wcale, zwykle uważamy to za zwyczajny pech. Warto wiedzieć jednak, że w takich sytuacjach przysługuje nam odszkodowanie od linii lotniczych.

Odszkodowanie za zgubiony bagaż

Kiedy nas bagaż zginie na lotnisku, zostanie uszkodzony lub dotrze do nas z opóźnieniem, możemy się ubiegać o odszkodowanie od przewoźnika, niezależnie od tego czy to duże linie lotnicze, tanie linie czy czarter. Obowiązki przewoźników lotniczych w przypadku opóźnienia, zagubienia lub zniszczenia bagażu reguluje Konwencja Montrealska. Zgodnie z nią pasażer może się domagać odszkodowania w wysokości nawet do 1131 SDR (5861,75  PLN po średnim kursie NBP z dnia 04.07.2017 r).
w przypadku problemów z bagażem, powinniśmy udać się do punktu informacyjnego i wypełnić tam formularz nieprawidłowości bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report). Kopię dokumentu należy zatrzymać. Następnie należy złożyć reklamację. Tutaj obowiązują nas następujące terminy:
- 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu
- 21 dni od zgłoszenia na lotnisku opóźnienia lub zaginięcia bagażu

Po złożeniu reklamacji musimy wycenić powstałą szkodę. Jeśli uszkodzeniu uległa wyłącznie walizka, zazwyczaj linia lotnicza zwraca koszt kupna nowej, na podstawie rachunku. Jeśli bagaż zaginął, trudno precyzyjnie wyliczyć jego wartość. W takim wypadku warto mieć dowody zakupu zaginionych przedmiotów, zwłaszcza tych bardziej wartościowych jak elektronika czy drogie ubrania.  Jeśli nie posiadamy takich dowodów może się okazać, ze wartość szkody zostanie naliczona na podstawie wagi zaginionego bagażu. Warto pamiętać, że linie lotnicze zazwyczaj posiadają regulaminy przewozów, które minimalizują lub wyłączają w ogóle odpowiedzialność linii za cenne rzeczy włożone do walizek. Taki regulamin warto przeczytać przed wylotem i zorientować się w możliwości zabezpieczenia cennych przedmiotów.

Świadczenia w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu

Odwołany lub opóźniony lot zawsze jest dużą niedogodnością. Warto wiedzieć jednak, że pasażerowie podróżujący liniami lotniczymi z krajów UE, EOG i Szwajcarii są objęci ochroną rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu.
Jeżeli nasz lot jest opóźniony, przewoźnik musi zapewnić nam posiłki i napoje odpowiednio do czasu oczekiwania – oczywiście nieodpłatnie. Ponadto, mamy prawo do dwóch rozmów telefonicznych, nadania dwóch faksów i e-maili. Jeśli opóźnienie samolotu wynosi co najmniej 5 godzin, możemy ubiegać się o całkowity zwrot kosztów biletów lub powrotu do pierwszego miejsca odlotu na koszt przewoźnika. Jeśli z powodu opóźnienia lotu musimy spędzić na oczekiwaniu jedną lub więcej nocy, przewoźnik musi zakwaterować nas w hotelu na własny koszt i zapewnić nam darmowy transport z lotniska do hotelu i z powrotem.

Jeżeli w wyniku opóźnienia dotrzemy do miejsca docelowego później niż 3 godziny po zaplanowanej dacie przylotu, mogą ubiegać się o zadośćuczynienie od 250 EUR do 600 EUR w zależności od zasięgu lotu.
Jeżeli lot zostaje odwołany całkowicie, mamy prawo ubiegać się o zwrot kosztów biletu, posiłków napoju i rozmowy telefonicznej oraz propozycji innego połączenia z miejscem docelowym. Jeśli zaproponowane połączenie zastępcze bardzo różni się od planowanego albo lot został odwołany w ostatniej chwili, możemy także ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od zasięgu podróży).

tagi: odszkodowanie za zgubiony bagaż, prawa konsumenta, prawa pasażera, odszkodowania Białystok