Wypadek komunikacyjny za granicą

pon., sie 28, 2017 - 13:04

Wypadek czy kolizja to zawsze przykre zdarzenie. Jeśli jednak ma ono miejsce poza granicami ojczystego kraju, bywa dodatkowo trudne, zwłaszcza jeśli dotyka nas bariera językowa. Co robić podczas wypadku komunikacyjnego za granicą?

Zadbaj o sobie zawczasu

Na terenie Unii Europejskiej wystarczy  zwykłe  ubezpieczenie OC, które jest onorowane we wszystkich krajach członkowskich. Nie ma potrzeby zawierać odrębnego ubezpieczenia na czas zagranicznej podróży. Jednakże dobrowolne ubezpieczenie AC stanowi zawsze dodatkowe zabezpieczenie w przypadku nagłych wypadków. Taka polisa będzie bardzo przydatna, jeśli do zdarzenia dojdzie z naszej winy. By na zagranicznym wyjeździe mieć większe poczucie bezpieczeństwa, warto wykupić wcześniej rozszerzoną polisę ubezpieczeniową.  Wystarczy odpowiednie ubezpieczenie assistance, dopasowane terytorialnie. Polisa taka zazwyczaj zapewni nam opiekę polskiego konsultanta po zdarzeniu, zarówno w kwestii holowania i naprawy uszkodzonego samochodu i zapewnienia pojazdu zastępczego, ale także w przypadku hospitalizacji, leczenia i powrotu do kraju. Zawsze warto mieć przy sobie formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, najlepiej w polsko-angielskiej wersji. Ten standardowy dla wszystkich krajów europejskich dokument, uwzględnia wszystkie istotne okoliczności zdarzenia. Znajduje się w nim miejsce na wpisanie danych ubezpieczycieli i uczestników kolizji. Informacje te znacznie ułatwią w przyszłości likwidację szkody.

Kiedy wypadek powstał z naszej winy

Jeśli dojdzie do wypadku za granicą, osoba poszkodowana lub policjant spisuje na miejscu zdarzenia dane osobowe sprawcy, markę pojazdu, numer rejestracyjny i numer polisy. Najwygodniej i najbezpieczniej jest wypełnić formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Pamiętajmy, by nikomu nie oddawać oryginalnego dokumentu ubezpieczenia OC i nigdy nie podpisywać żadnych dokumentów w języku, którego nie znamy. Szkoda jest zgłaszana do ubezpieczyciela przez  poszkodowanego.
Jeśli w wyniku wypadku  uszkodzony zostanie samochód szkodę można zlikwidować korzystając ze swojego ubezpieczenia AC, jeśli tylko jego zakres terytorialny obejmuje kraj, w  którym doszło do zdarzenia.

Kiedy jesteśmy poszkodowani w wypadku

Po wypadku należy wypełnić wspomniany wcześniej formularz wspólnego oświadczenia o wypadku. Jeśli nie mamy przy sobie takiego dokumentu, wystarczy zwykła kartka papieru, na której spiszemy wszystkie dane obydwu uczestników zdarzenia.  Potrzebne dane dotyczące zagranicznego pojazdu to: marka, kraj rejestracji, numer rejestracyjny oraz dane dotyczące sprawcy zdarzenia takie jak dane osobowe,  numer polisy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego w którym ubezpieczony jest pojazd. Niezwykle istotne jest zawarcie w oświadczeniu szczegółowego opisu okoliczności zdarzenia oraz przyznanie się sprawcy do spowodowania wypadku. Nigdy nie podpisujmy żadnego oświadczenia w języku, którego nie znamy – grozi nam to nieświadomym zrzeczeniem się odszkodowania lub nawet potwierdzeniem nieprawdziwych, niekorzystnych dla nas okoliczności zdarzenia. Przyda nam się także oświadczenie sprawcy oraz policyjny protokół. W miarę możliwości zawsze wzywajmy w takich sytuacjach policję, szczególnie, jeśli istnieją wątpliwości co do okoliczności zdarzenia lub ustalenia winy sprawcy. Obowiązkowo należy wezwać policję, jeśli w wyniku wypadku ktoś został ranny lub zginął. Warto wiedzieć, że w niektórych krajach wezwanie policji nakłada dodatkowe koszty – warto zasięgnąć takich informacji jeszcze przed wyjazdem.
Aby dochodzić swoich roszczeń od zagranicznego sprawcy wypadku należy zgłosić szkodę do zagranicznego zakładu ubezpieczeń, za pośrednictwem reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń na terenie Polski.