STAŁA OBSŁUGA PRAWNA FIRM

 
Kancelaria ULTIMA sp. z. o.o. zapewnia obsługę prawną firmom. Obsługujemy zarówno przedsiębiorców działających indywidualnie jak też w formie spółek prawa handlowego i innych formach dopuszczalnych prawnie .
Zapewniamy obsługę prawną z zakresu prawa: cywilnego, procesowego, handlowego, administracyjnego, nieruchomości, budowlanego, ochrony konkurencji i konsumentów, pracy i autorskiego. Ponadto w naszej ofercie znajdują się też usługi związane z windykacją zaległych wierzytelności. 
 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 
Nasi klienci mogą liczyć na pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej na każdym etapie jej istnienia – od założenia firmy aż do jej likwidacji. 
 
• zakładanie indywidualnej działalności gospodarczej
 
• doradztwo w bieżącym funkcjonowaniu firmy
 
• utworzenie/sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego
 
 
 

SPORY Z FIRMAMI

 
W przypadku konfliktów między osobami prawnymi, nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne we wszystkich aspektach proceduralnych takich sporów. 
 
• sprawy o zapłatę należności
 
• zapewnienie profesjonalnego zastępstwa prawnego w postępowaniu przed sądem
 
• polubowne formy rozwiązywania sporów (negocjacje i mediacje)
 
 
 

PRAWO PRACY

 
Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie prawne w zakresie przepisów prawa pracy. Pomagamy w sporządzaniu umów o pracę oraz innych dokumentów pracowniczych. 
 
• sporządzanie umów o pracę
 
• sporządzanie kontraktów managerskich
 
• sporządzanie regulaminów pracy
 
• sporządzanie umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 
• spory z pracownikami
 
• zwolnienia grupowe 
 
 

PRAWO TRANSPORTOWE

 
Oferujemy usługi w z zakresu wąskiej dziedziny prawa transportowego.  
 
• czas pracy kierowców
 
* system pracy kierowców
 
 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 
Nasza kancelaria służy wszelką pomocą w ściąganiu należnych wierzytelności. Oferujemy pomoc proceduralną oraz reprezentację klientów w sprawach sądowych. 
 
 
• ściąganie należności
 
• monitoring płatności
 
• pieczęć windykacyjna
 
• wezwania do zapłaty
 
• reprezentacja sądowa w sprawach o zapłatę należności
 
• pozwy o zapłatę
 
• wnioski egzekucyjne
 
• prowadzenie postępowania egzekucyjnego
 
 

PRAWO SPÓŁEK

 
Oferujemy naszym klientom pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego od momentu powstania, poprzez przekształcenia, aż do likwidacji. 
 
• zakładanie spółek prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, komandytowo – akcyjna, sp. z o.o. S.A.)
 
• przekształcenia
 
• wypełnianie wniosków do KRS
 
• uchwały zarządu
 
• protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy
 
• wyłączanie wspólników
 
• ochrona konkurencji
 
• likwidacja spółki
 
• postępowanie upadłościowe
 
• uzyskiwanie koncesji i zezwoleń
 
 
 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 
W ramach świadczonych usług podejmujemy się także spraw związanych z prawem autorskim i patentowym. Pomagamy zarówno w przypadku naruszeń jak i rejestracji utworów i patentów. 
 
• prawo patentowe i autorskie
 
* tantiemy
 
 

UMOWY

 
Pomagamy naszym klientom podczas sporządzania i podpisywania umów. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne podczas zawierania dowolnego rodzaju umowy. 
 
tworzenie/sprawdzane umów:
 
• biznesowych
 
• o poufności
 
• z podwykonawcą
 
 

SPRAWY SĄDOWE

 
Oferujemy naszym klientom usługi w zakresie pełnej reprezentacji przed sądem. Zapewniamy reprezentację procesową oraz pełna obsługę w zakresie pisania pism procesowych. 
 
• sporządzanie pism: pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia i inne
 
• zapewnienie profesjonalnego zastępstwa prawnego – adwokat, radca prawny
 
 
 

INNE

 
Kancelaria Ultima sp z.o.o zajmuje się świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej. Co za tym idzie, na życzenie klientów sporządzamy także: 
 
• porady prawne
 
• analizy sprawy
 
• opinie prawne