ODSZKODOWANIA

 
Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu należnych odszkodowań za szkody powstałe w różnego rodzaju wypadkach. 
 
 
• wypadki komunikacyjne,
 
• wypadki w pracy
 
• wypadki w rolnictwie
 
• poślizgnięcia i upadki w miejscach publicznych
 
• odszkodowania po śmierci osoby najbliższej
 
• odszkodowania z tytułu naruszenia dóbr osobistych
 
 
 

NIERUCHOMOŚCI

 
Nasza kancelaria pomaga swoim Klientom we wszelkich sprawach związanych z kupne, sprzedażą oraz najmem nieruchomości. 
 
• sprawy mieszkaniowe
 
• ochrona praw lokatorów
 
• sprzedaż/zakup mieszkania – porady prawne
 
• eksmisja z lokalu – porady prawne
 
• sporządzenie/sprawdzenie umowy najmu
 
• zasiedzenie nieruchomości
 
 
 

DŁUGI, WINDYKACJA, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

 
Wspieramy naszych Klientów we wszystkich sprawach związanych z zadłużeniem i windykacją. 
 
• przedawnienie zadłużenia – porady prawne
 
• nakazy zapłaty
 
• zajęcia komornicze
 
• wezwania do zapłaty
 
• upadłość konsumencka – porady prawne
 
• sprawdzenie umowy pożyczki
 
 
 

PRAWA KONSUMENTA

 
Jednym z obszarów naszej działalności są prawa konsumenta. Wspieramy naszych Klientów we wszystkich sporach związanych regulacjami dotyczącymi konsumentów. 
 
• reklamacje – sporządzanie pism
 
• niedozwolone klauzule umowne
 
• niezgodność towaru z umową
 
 
 

PRAWO PRACY

 
Pomagamy naszym klientom we wszelkich sprawach związanych z prawem pracy a także udzielamy pełnego wsparcia w sporach z pracodawcą.
 
• analiza umów o pracę
 
• analiza umów o zakazie konkurencji
 
• reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcą
 
• spory o ustalenie istnienia stosunku pracy
 
• sprawy o przywrócenie do pracy
 
• spory o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 
• spory o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 
• spory o wynagrodzenie
 
• choroby zawodowe
 
 
 

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA

 
Nasza kancelaria służy pomocą w drobnych sprawach karnych. Udzielamy zarówno porad prawnych jak i wsparcia podczas procedur sądowych. 
 
• porady prawne w sprawach karnych i wykroczeniowych
 
• porady prawne w sprawie wyroków łącznych
 
• porady prawne w sprawach zagrożenia karą za zarzucane przestępstwo lub wykroczenie
 
 
 

SPADKI I TESTAMENTY

 
Naszym klientom pomagamy w przeprowadzaniu postępowania spadkowego. Ponadto służymy pomocą przy sporządzeniu testamentu. 
 
• porada prawna w sprawie spadku
 
• porada prawna w sprawie zachowku
 
• postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
 
 

PRAWO BANKOWE

 
Kancelaria Ultima pomaga klientom w sprawach związanych z prawem bankowym a także podczas procedur niezbędnych do zaciągnięcia kredytu hipotecznego
 
• sprawdzenie umowy kredytowej (kredyt hipoteczny, gotówkowy, karta kredytowa)
 
• sprawdzenie umowy pożyczki
 
 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 
Nasza kancelaria pomaga swoim klientom w sprawa związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W szczególności zajmujemy się odwołaniami od decyzji ZUS.
 
odwołania od decyzji ZUS w sprawach:
 
• wysokości emerytury
 
• wysokości uszczerbku na zdrowiu
 
 

BŁĘDY MEDYCZNE

 
Nasi Klienci mogą liczyć na naszą pomoc w sprawach związanych z błędami medycznymi i szkodami powstałymi w wyniku popełnienia takich błędów przez lekarzy i placówki medyczne.
 
• odszkodowania
 
• zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 
• zapewnienie profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu sądowym
 
• zgłoszenie popełnienia przestępstwa
 
 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 
Oferujemy kompleksowe wsparcie w sprawach administracyjnych- zarówno urzędowych jak i przed sądami administracyjnymi. 
 
• zapewnienie profesjonalnego zastępstwa w postępowaniu przed urzędami i sądami administracyjnymi
 
pisanie pism procesowych
 
* odwołania od decyzji administracyjnych
 
 
 
 

INNE

 
Kancelaria Ultima sp z.o.o zajmuje się świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej. Co za tym idzie, na życzenie klientów oferujemy także:
 
• sporządzanie pism procesowych (pozwy, apelacje, zażalenia, wnioski, odwołania, skargi, inne)
 
• sporządzanie/sprawdzanie umów
 
• porady prawne
 
• opinie prawne
 
• analizy sprawy
 
• zapewnienie profesjonalnego zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądem lub organem administracji