Pełna obsługa finansowo-księgowa 

Świadczymy usługi księgowe, w tym także obsługę kadrowo - płacową. W ramach naszych usług oferujemy m.in. prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego, rozliczamy ryczałt ewidencjonowany, sporządzamy deklaracje podatkowe, analizy i sprawozdania finansowe.