księgowość

Księgowość

Nasza kancelaria prowadzi księgowość dla dużych i małych firm. System podatkowy w Polsce jest bardzo skomplikowany. Nieustannie wprowadzane zmiany przepisów utrudniają prowadzenie biznesu. Wymuszają na przedsiębiorcach konieczność stałego śledzenia zmian i dostosowywania przyjętych rozwiązań do nowych realiów. Z tego powodu oferujemy możliwość powierzenia nam wszystkich spraw związanych z księgowością firmy. Skorzystanie z usług kancelarii zwiększy Państwa poczucie bezpieczeństwa i komfortu w obrocie gospodarczym. Zespół naszych specjalistów na bieżąco śledzi zachodzące zmiany i ocenia skutki, jakie mogą mieć one dla funkcjonowania przedsiębiorstw Klientów. Dzięki temu możemy zaproponować wdrożenie optymalnych rozwiązań, dostosowanych do charakteru prowadzonego biznesu. Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszej oferty, można się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo. Odpowiemy na wszystkie pytania i wyjaśnimy niezrozumiałe kwestie.


Usługi księgowe dla firm i fundacji


Kancelaria Prawno–Rachunkowa ULTIMA oferuje księgowość zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, osobowych, jak i dla spółek kapitałowych, fundacji oraz stowarzyszeń. Wykonujemy rozliczenia z urzędami skarbowymi, ZUS oraz PFRON. Doradzamy przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, pomagamy przy zakładaniu firm i ich przekształcaniu. Wspieramy na etapie likwidacji i restrukturyzacji. Doradzamy w zakresie polityki personalnej (ZUS, wynagrodzenia, urlopy), prowadzimy dokumentację kadrową i płacową. Przygotowujemy również umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i inne dokumenty związane z zatrudnieniem. Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami.


Kancelaria Prawno–Rachunkowa ULTIMA świadczy usługi najwyższej jakości, przy jednoczesnym zapewnieniu atrakcyjnych warunków współpracy. Wysokość wynagrodzenia za księgowanie jest ściśle uzależniona od ilości dokumentów księgowych powstałych w danym miesiącu, co pozwala na optymalizację kosztów obsługi. W naszej pracy korzystamy z profesjonalnych programów, które są na bieżąco aktualizowane, co gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo naszym Klientom.


Na czym polega mała księgowość?


Naszym Klientom oferujemy również prowadzenie małej księgowości, czyli księgowości uproszczonej. Skierowana jest ona przede wszystkim do małych firm. Polega głównie na prowadzeniu księgi przychodów oraz rozchodów, a także ewidencji przychodów. Niektórzy przedsiębiorcy muszą się jednak liczyć z koniecznością prowadzenia innych ewidencji, jak np. ewidencji wyposażenia czy przebiegu pojazdu. W przypadku, gdy Klient jest czynnym podatnikiem VAT, to prowadzenie małej księgowości obliguje go do posiadania rejestru zakupu oraz sprzedaży VAT. To właśnie na ich podstawie przedsiębiorca powinien wypełnić deklaracje rozliczeniowe. Firma, która do tej pory prowadziła małą księgowość, ale chce zmienić tę formę, może to zrobić. Wystarczy powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Natomiast z pełnej księgowości na małą księgowość mogą przejść przedsiębiorcy, których przychody spadły poniżej ustalonego progu.


Prowadzenie ksiąg handlowych


Prowadzenie ksiąg handlowych, czyli pełnej księgowości polega na dokładnym przedstawianiu wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w firmie. Zobowiązane są do tego przede wszystkim spółki kapitałowe, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Pełną księgowość muszą prowadzić również inne spółki i osoby fizyczne, które przekroczyły roczny limit przychodów równowartości 2 000 000 euro za wszystkie produkty, towary i operacje finansowe. Dawniej księgi handlowe były prowadzone na papierze, aktualnie znajdują się one w specjalnych programach komputerowych.


Pełna księgowość powinna składać się z:

  • dziennika,
  • księgi głównej,
  • księgi pomocniczej,
  • zestawień, w skład których wchodzą obroty, salda kont księgi głównej i salda kont ksiąg pomocniczych,
  • wykazu składników aktywów i pasywów, czyli inwentarza.

 

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania

zapraszamy do kontaktu

Ultima Kancelria

ULTIMA Sp. z o.o.

Kancelaria prawno-rachunkowa

Kontakt