Księgowość

System podatkowy w Polsce jest bardzo skomplikowany. Nieustannie wprowadzane zmiany  przepisów komplikują codzienne prowadzenie biznesu. Wymuszają też na przedsiębiorcach konieczność stałego śledzenia zmian i dostosowywania przyjętych rozwiązań do nowych realiów.

Powierzenie obsługi prawno – księgowej spółce ULTIMA, zapewni Państwu bezpieczeństwo i komfort funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zespół naszych specjalistów na bieżąco śledzi zachodzące zmiany, ocenia skutki, jakie mogą mieć dla funkcjonowania przedsiębiorstw naszych Klientów, po to by zaproponować im wdrożenie jak najbardziej optymalnych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki prowadzonego biznesu.

Kancelaria Prawno – Rachunkowa ULTIMA prowadzi księgowość zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, osobowych, jak również dla spółek kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń. Wykonujemy rozliczenia z urzędami skarbowymi, ZUS, samorządami terytorialnymi (gminy, województwa) oraz PFRON.

Doradzamy przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, pomagamy przy zakładaniu i przekształcaniu firm. Wspieramy na etapie likwidacji i restrukturyzacji.

Wspieramy i doradzamy w zakresie polityki personalnej (ZUS, wynagrodzenia, urlopy), prowadzimy dokumentację kadrową i płacową. Przygotowujemy umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie i inne dokumenty związane z zatrudnieniem. Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami.

Kancelaria Prawno – Rachunkowa ULTIMA świadczy usługi najwyższej jakości, przy jednoczesnym zapewnieniu atrakcyjnych warunków współpracy. Wysokość wynagrodzenia za księgowanie jest ściśle uzależniona od ilości dokumentów księgowych powstałych w danym miesiącu, co pozwala na optymalizację kosztów obsługi.

W naszej pracy korzystamy z wysokiej jakości profesjonalnych programów, które są na bieżąco aktualizowane, co zapewnia zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo naszym Klientom.