odszkodowania lotnicze

Odszkodowania lotnicze

Prawa pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Unia Europejska postawiła sobie za cel zapewnienie wysokich standardów ochrony pasażerów, poprzez wzmocnienie ich praw. Wskazane przepisy gwarantują pasażerom wypłatę odszkodowania w sytuacjach odmowy przyjęcia na pokład wbrew ich woli, odwołania lotu oraz opóźnienia lotu.

Wysokość odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład oraz za odwołany lot została uzależniona od długości lotów, w związku z czym pasażerowie mają prawo do odszkodowania w wysokości:

  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów,
  • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów,
  • 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Pamiętać przy tym należy, że przepisy przewidują kilka okoliczności, gdy odszkodowanie za odwołany lot nie przysługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu lub zostali poinformowani o odwołaniu lotu oraz zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie do czterech godzin po planowanym czasie przylotu.

Inaczej uregulowane zostały uprawnienia pasażerów w przypadku opóźnienia lotu. Przysługuje im prawo do pomocy i opieki, którego charakter jest uzależniony od długości opóźnienia w stosunku do planowanej godziny wylotu oraz dystansu lotu. W przypadku opóźnienia lotu pasażerom przysługuje zwrot kosztów biletu, jednak nie przysługuje im prawo do zmiany planu podróży. Pomimo tego, iż z przepisów wprost nie wynika prawo do odszkodowania za opóźnione loty, to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19.11.2009 r. uznał, że pasażerom przysługuje ryczałtowe odszkodowanie, jeżeli ich lot dociera na miejsce docelowe z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem.

ULTIMA Sp. z o.o. reprezentuje pasażerów linii lotniczych w sprawach o odszkodowania za opóźnione i odwołane loty oraz za nieuzasadnioną odmowę wejścia na pokład samolotu. Nasi prawnicy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania

zapraszamy do kontaktu

Ultima Kancelria

ULTIMA Sp. z o.o.

Kancelaria prawno-rachunkowa

Kontakt