KOMPLEKSOWE ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

Jesteśmy kancelarią prawno – rachunkową specjalizującą się w obsłudze firm transportowych. Naszym Klientom oferujemy m.in. rozliczanie czasu pracy kierowców:
• odczyt i analizę danych z kart kierowców i europejskich tachografów cyfrowych Siemens VDO, Stoneridge, Actia, Efkon i z rosyjskich tachografów cyfrowych Strih, Mercury itp.
• odczyt i analizę danych z wykresówek tachografów analogowych
• sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowców w formie przejrzystych raportów, zgodnej z przepisami Rozporządzenia 561/2006 oraz Ustawą o czasie pracy kierowców i Dyrektywą 2002/15/WE, wg składników wynagrodzenia takich jak: praca w normie, przestój, godziny nocne, dyżury, nadgodziny czy godziny niedzielno – świąteczne, delegacje i diety,
• analizę wykroczeń z tytułu Rozporządzenia 561/2006 (np. przekroczenie ciągłego czasu jazdy bez prawidłowej przerwy, brak niezbędnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, spełnienie warunków jazdy w załodze, poprawne odpoczynki przy przeprawie promowej, błąd selektora na tachografie i inne), w tym pełną graficzną prezentację analizy naruszeń,
• wykrywanie naruszeń ustawy o czasie pracy kierowców i dyrektywy 2002/15/WE,
• wyliczanie wynagrodzeń do kwoty brutto na podstawie danych ewidencji,
• rozliczanie tankowań i zużycia paliwa,
• rozliczanie delegacji,
• przygotowanie dokumentacji takiej jak:
◦ zaświadczenia 561
◦ raporty zawierające listy naruszeń
◦ raporty kontrolne, w tym możliwość wygenerowania protokołu kontroli na drodze zgodnego z wytycznymi ITD oraz Policji,
◦ szczegółowe raporty porównania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy 

Z nami przygotują się Państwo do kontroli ze strony Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Do rozliczania czasu pracy kierowców używamy programu, z któego korzysta 18 służb kontrolnych, m.in. Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Izba Administracji Skarbowej, Straż Graniczna.