KOMPLEKSOWE ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

Naszym klientom oferujemy:
 • odczyt i analizę danych z kart kierowców i europejskich tachografów cyfrowych Siemens VDO, Stoneridge, Actia, Efkon i z rosyjskich tachografów cyfrowych Strih, Mercury itp.
 • odczyt i analizę danych z wykresówek tachografów analogowych
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowców w formie przejrzystych raportów, zgodnej z przepisami Rozporządzenia 561/2006 oraz Ustawą o czasie pracy kierowców i Dyrektywą 2002/15/WE, wg składników wynagrodzenia takich jak: praca w normie, przestój, godziny nocne, dyżury, nadgodziny czy godziny niedzielno-świąteczne, delegacje i diety
 • analizę wykroczeń z tytułu Rozporządzenia 561/2006 (np. przekroczenie ciągłego czasu jazdy bez prawidłowej przerwy, brak niezbędnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, spełnienie warunków jazdy w załodze, poprawne odpoczynki przy przeprawie promowej, błąd selektora na tachografie i inne), w tym pełną graficzną prezentację analizy naruszeń
 • wykrywanie naruszeń ustawy o czasie pracy kierowców i dyrektywy 2002/15/WE
 • wyliczanie wynagrodzenia do kwoty brutto na podstawie danych ewidencji
 • rozliczanie tankowań i zużycia paliwa
 • rozliczanie delegacji
 • przygotowanie dokumentacji takiej jak:
 • zaświadczenia 561
 • raporty zawierające listy naruszeń
 • raporty kontrolne, w tym możliwość wygenerowania protokołu kontroli na drodze zgodnego z wytycznymi ITD oraz Policji
 • szczegółowe raporty porównania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy
 • i inne

Z nami przygotujesz się do kontroli  ze strony Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Do rozliczania czasu pracy kierowców używamy programu, z którego korzysta 18 służb kontrolnych,  m.in. Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Izba Administracji Skarbowej, Straż Graniczna.