Uszkodzone budynki

Celem ubezpieczeń majątkowych jest to, by w razie szkód wyrządzonych przez wypadki losowe czy anomalie pogodowe ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, które pozwoli na pokrycie kosztów remontu czy odbudowy budynku.

Z naszego doświadczenia wynika, że prawie wszyscy ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania za uszkodzenia budynków. Niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy mieszkania, domu, czy budynków rolniczych, ubezpieczyciele stosują szereg niezgodnych z prawem praktyk, mających na celu obniżenie wysokości wypłacanych odszkodowań. W konsekwencji, wypłacone środki nie pozwalają na wykonanie niezbędnych remontów.

Dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe prowadzenie sprawy już od samego początku, tj. zaczynając od prawidłowego zgłoszenia szkody, przez oględziny nieruchomości i szczegółowe opisanie zakresu szkód, weryfikację sporządzonego kosztorysu i wysokości wypłaconego odszkodowania. My wiemy kiedy i w jaki sposób ubezpieczyciel może działać na szkodę Klienta, dlatego zawczasu podejmujemy działania, by eliminować takie praktyki.

Nasi prawnicy specjalizują się w sprawach odszkodowawczych. Skutecznie poprowadzili wiele spraw, nie tylko na etapie polubownym, ale również przed sądami. Gwarantują rzetelne prowadzenie sprawy i bieżące informowanie o jej przebiegu. Stale poszerzają swoją wiedzę i obserwują najnowsze orzecznictwo sądowe, by zapewnić Państwu obsługę najwyższej jakości.