Usługi prawne

Zespół doświadczonych prawników zapewnia  profesjonalną i kompleksową obsługę Klientów zarówno w sprawach związanych z działalnością zawodową, jak i prywatną. Skorzystanie z naszych usług pozwoli Państwu usprawnić funkcjonowanie firmy i rozwiązać wiele problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne dla firm, które obejmuje w szczególności:

  • doradztwo związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy,
  • sporządzanie i negocjowanie umów,
  • doradztwo z zakresu prawa pracy,
  • doradztwo z zakresu prawa transportowego,
  • dochodzenie odszkodowań,
  • windykację należności,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Do obszaru naszych specjalizacji zaliczamy sprawy odszkodowawcze. Przedsiębiorcy uskarżają się na celowo zaniżane odszkodowania, utrudniony kontakt z ubezpieczycielem, konieczność gromadzenia dużej ilości dokumentów oraz nieuzasadnione przedłużanie postępowania likwidacyjnego. Dlatego warto ustanowić pełnomocnika, który w Państwa imieniu będzie walczył  z ubezpieczycielem. Doskonale znamy stosowane przez ubezpieczycieli mechanizmy, wiemy jakich dokumentów ubezpieczyciel może żądać, a jakich nie, na bieżąco monitorujemy przebieg postępowania i jego terminowość. Naszym celem jest uzyskanie jak najwyższego odszkodowania na etapie polubownym. Prowadzimy negocjacje ugodowe. Współpracujemy z doświadczonymi radcami prawnymi, którzy skutecznie prowadzą postępowania sądowe.