USŁUGI PRAWNE

 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy podmiotom gospodarczym kompleksową obsługę prawną i księgową. Skorzystanie z naszych usług pozwoli Państwu usprawnić funkcjonowanie firmy i rozwiązać wiele problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne dla firm, które obejmuje w szczególności:

   doradztwo związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy,

   sporządzanie i negocjowanie umów,

   doradztwo z zakresu prawa pracy,

   doradztwo z zakresu prawa transportowego,

   dochodzenie odszkodowań,

   windykację należności,

   reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych.