Usługi prawne

Błąd medyczny – jakie prawa ma pacjent?

Wrzesień 9, 2020

Wybierając się do lekarza każdy z nas oczekuje, że otrzyma tam najlepszą pomoc zgodną z wiedzą medyczną, a postawiona diagnoza poparta zostanie szeregiem nowoczesnych badań, które zminimalizują ryzyko błędu. Jednak pomimo rozwoju medycyny i technologii, pomyłki nadal się zdarzają. Bez względu na to, czy powodem było przemęczenie wielogodzinnym dyżurem, pomyłka w wynikach badań, czy też zwykłe zaniedbanie - konsekwencje dla pacjenta bywają bardzo dotkliwe. Jakie zatem prawa przysługują pacjentom w obliczu błędu lekarskiego?

Jakie są najczęściej popełniane błędy medyczne?

Język prawniczy rozróżnia “błąd lekarski” od “błędu w sztuce medycznej”. Ten ostatni jest pojęciem znacznie szerszym i nie dotyczy tylko lekarzy, ale również innego personelu medycznego, a także samych placówek ochrony zdrowia. Upraszczając można przyjąć, że za błąd medyczny uważa się takie postępowanie, które nie jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną i powoduje u pacjenta szkodę - choć jednoznacznej definicji polskie prawo nie podaje. Błędy medyczne bywają różne. Czasem jest to zwyczajnie niewłaściwa diagnoza, którą sprostował inny specjalista, co pozwoliło uniknąć groźnych następstw. Innym razem jest to pozostawiona w ciele człowieka po operacji igła lub fragment chusty. A w jeszcze innym przypadku to zbyt późna decyzja o podjęciu ratujących zdrowie lub życie zabiegów, np. cesarskiego cięcia.

 

 

Lekarz popełnił błąd. Co robić?

Co jednak można zrobić, gdy do takiej sytuacji już doszło? Tu na szczęście przepisy prawa wyjaśniają, jakie kroki należy podjąć.

 

  1. Ustal, kto odpowiada za szkodę

Po pierwsze należy ustalić, kto ponosi winę za szkodę. To ważne szczególnie w przypadku lekarzy, bo w zależności od tego, czy jest on zatrudniony na umowę o pracę, czy też na tzw. “kontrakcie”, różni się zakres odpowiedzialności samego lekarza, jak i placówki, w której pracuje.

 

  1. Zgłoś zdarzenie w ciągu trzech lat

 

Gdy już wiadomo, kto i w czym zawinił, pacjent ma trzy lata na zgłoszenie swoich żądań. Tutaj liczy się ten czas od chwili uświadomienia sobie zaistnienia takiego błędu, gdyż niektóre z nich dają o sobie znać dopiero po upływie pewnego czasu.

 

 

  1. Zgromadź dokumentację medyczną

Niezbędne jest zgromadzenie jak najbardziej kompletnej dokumentacji medycznej - to pomoże w rozstrzygnięciu sprawy. Pomocne będą wyniki badań, wypis ze szpitala, recepty, skierowania, itp.

 

Teraz można już podjąć odpowiednie kroki. Zasadą jest podjęcie próby polubownego załatwienia sprawy przed skierowaniem jej do sądu bądź do komisji.

 

Jeżeli próby polubownego załatwienia sprawy nie przyniosły rezultatu pacjent może zdecydować czy sprawę skierować do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, czy do sądu.

 

 

Czego może domagać się pacjent poszkodowany w wyniku błędu?

 

Pacjent poszkodowany w wyniku błędu medycznego może domagać się odszkodowania za poniesione koszty, takie jak zakup leków, wizyty u specjalistów, rehabilitacja, dodatkowe badania czy sprzęt rehabilitacyjny. Są to rzeczywiste straty, które dają się wycenić. Istnieje także możliwość domagania się zapłaty kwoty niezbędnej do wykonania planowanego zabiegu lub zakupu drogiego sprzętu medycznego.

 

Można także wnosić o zadośćuczynienie za doznane cierpienia. Jest to świadczenie jednorazowe, które w pewien sposób ma wynagrodzić ból i krzywdy. Renty, jakich może domagać się pacjent, dzieli się na dwa rodzaje - renta na zwiększone potrzeby oraz renta z tytułu utraty np. zdolności do pracy, co zaowocowało koniecznością rezygnacji z wykonywanego dotąd zawodu.

 

W Polsce wciąż wiele błędów medycznych nie jest zgłaszanych, a poszkodowani często rezygnują z dochodzenia swoich praw w obawie przed skomplikowanym i długim procesem sądowym. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie sprawy specjalistom. W Kancelarii ULTIMA wieloletnie doświadczenie pozwala nam na sprawne i profesjonalne zajęcie się dochodzeniem odszkodowań za błędy medyczne w imieniu naszych Klientów. 

Wróć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania

zapraszamy do kontaktu

Ultima Kancelria

ULTIMA Sp. z o.o.

Kancelaria prawno-rachunkowa

Kontakt