Usługi prawne

Co rozumieć pod pojęciem błędu medycznego i kiedy domagać się odszkodowania?

Marzec 3, 2021

Pomimo rozwoju technologii i dynamicznego postępu medycyny błędy lekarskie nadal się zdarzają. Najczęściej są wynikiem zaniedbań, naruszenia procedur bezpieczeństwa lub podjęcia czynności niezgodnych z powszechnie przyjętą praktyką medyczną. Ich konsekwencje mogą być poważne. Błędy medyczne niejednokrotnie prowadzą do trwałego uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa, a nawet śmierci. Co dokładnie rozumie się pod pojęciem błędu medycznego? Kiedy możemy starać się o odszkodowanie za krzywdę poniesioną w wyniku pomyłki lekarza?

Jak prawo polskie definiuje błąd medyczny?

W żadnym z obowiązujących w Polsce aktów prawnych ustawodawca nie posługuje się pojęciem błędu medycznego czy lekarskiego. Nie istnieje zatem legalna definicja tego zwrotu. Na próżno szukać jej także w dokumentach medycznych. Na potrzeby rozstrzygnięć spraw sądowych związanych z błędami w sztuce lekarskiej zaczęto posługiwać się ogólnie przyjętym przez judykaturę rozumieniem tego rodzaju błędów jako czynności lub zaniechań w sferze diagnozy i terapii niezgodnych z nauką medyczną w zakresie dostępnym dla lekarza.

Należy przy tym pamiętać, iż błąd lekarski dotyczy wyłącznie czynności lub zaniechań ze strony lekarza medycyny. Jest on tylko jednym z grupy błędów medycznych, która obejmuje także pomyłki pozostałych członków personelu służby zdrowia, np. ratowników medycznych, techników dentystycznych, dyspozytorów medycznych, pielęgniarek czy położnych. Do błędów medycznych zalicza się również zaniedbania proceduralne i organizacyjne ze strony placówek służby zdrowia.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej?

Osoby poszkodowane w efekcie nieprawidłowej diagnozy lekarskiej, terapii czy organizacji pracy placówek służby zdrowia mogą domagać się odszkodowania za błędy medyczne, mającego pokryć zarówno szkody zdrowotne czy finansowe, jak i zadośćuczynić pacjentowi za ból i cierpienie, które są konsekwencją niemal każdej lekarskiej pomyłki. Do odszkodowania ma prawo osoba pokrzywdzona w wyniku błędu w sztuce medycznej, która wykaże winę personelu lub placówki medycznej w sądzie bądź przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Sprawy odszkodowawcze wymagają przedłożenia dokumentacji medycznej i innych dowodów świadczących o poniesionej krzywdzie, jak i o niepodważalnej winie osoby lub placówki służby zdrowia wskazanej w pozwie. Musimy mieć pewność, iż pozwany działał niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procedurami lub powszechnie przyjętym stanem wiedzy medycznej.

Pamiętajmy także, iż szkodę możemy zgłosić w okresie roku od momentu jej wykrycia, lecz nie później niż 3 lata po zajściu nieprawidłowości medycznych.

Wróć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania

zapraszamy do kontaktu

Ultima Kancelria

ULTIMA Sp. z o.o.

Kancelaria prawno-rachunkowa

Kontakt