Usługi prawne

Czy można zakwestionować wycenę uszkodzeń ustaloną przez TU?

Marzec 3, 2021

Zawarcie umowy ubezpieczenia powinno być gwarancją możliwości uzyskania pełnej rekompensaty za poniesione szkody i przywrócenia uszkodzonej rzeczy do stanu poprzedniego. Niestety kwestie związane z odzyskiwaniem odszkodowań od ubezpieczycieli są bardziej skomplikowane. Klienci, którzy zawarli umowę ubezpieczenia majątkowego, które miało chronić nieruchomość – dom, mieszkanie – albo rzecz ruchomą – np. pojazd często nie są w stanie uzyskać satysfakcjonujących ich wypłat. Firmy ubezpieczeniowe chcąc oszczędzać kosztem swoich klientów, często obniżają wyceny, proponując kwoty, które nie odpowiadają wartości rynkowej koniecznej naprawy. Na szczęście istnieją możliwości uzyskania dopłaty do odszkodowania i zakwestionowania wyceny szkód przedstawionej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Przyjrzyjmy się bliżej temu, na czym polega wypłata odszkodowań oraz zobaczmy, jakie kroki powinno się podjąć w sytuacji, gdy ubezpieczyciel zaniża swoje wyceny.

Czy propozycja odszkodowania wysłana przez ubezpieczyciela może być odrzucona?

W myśl obowiązujących przepisów każda osoba, która poniosła stratę, ma prawo domagać się, by jej sprawca przywrócił uszkodzoną rzecz do stanu poprzedniego w sposób wybrany przez poszkodowanego. Jeśli sprawca miał wykupioną polisę od odpowiedzialności cywilnej, naprawieniem szkody zajmuje się jego ubezpieczyciel. Podobna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy została zawarta umowa o ochronę ubezpieczeniową, a straty zostały spowodowane przez jeden z czynników wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń majątkowych są to zwykle uszkodzenia budynków, np. wskutek wiatru, pożaru czy powodzi.

Niezależnie od rodzaju umowy osoba poszkodowana, zwracająca się do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania ma obowiązek udowodnienia tego, że poniosła określoną szkodę, którą zgodnie z postanowieniami umowy powinno pokryć towarzystwo ubezpieczeniowe. Dalsze kroki podejmowane przez towarzystwo wiążą się zwykle z dokonaniem oględzin i sporządzeniem wyceny szkód. Na tej podstawie klient otrzymuje propozycję wypłaty określonej kwoty. Niestety, niezależnie od rodzaju i rozmiaru szkody składane oferty są zazwyczaj zaniżone, a proponowane środki nie wystarczają na dokonanie naprawy nawet przy korzystaniu z najtańszych ofert i materiałów.

W takim przypadku osoba poszkodowana znajduje się w trudnej sytuacji, sądząc, że przedstawiona oferta jest wiążąca, a jednocześnie chcąc jak najszybciej doprowadzić do zakończenia całego postępowania. Bardzo często pisma, które otrzymują klienci, są formułowane w taki sposób, by sprawiały wrażenie, że proponowana kwota jest ostateczna, a wszelkie negocjacje niemożliwe. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej.

Co można zrobić, gdy oferta ubezpieczyciela jest nieodpowiednia?

Wyceny szkód, którymi dysponuje towarzystwo ubezpieczeniowe, są wykonywane na jego zlecenie, a ponieważ firmie zależy na osiągnięciu maksymalnego poziomu zysku, w wielu przypadkach sporządzające je osoby uginają się pod presją zleceniodawcy i proponują zaniżone kwoty. Choć takie działanie jest z pewnością nieetyczne, to zdarza się niestety dość często. Przesłana klientowi propozycja będzie więc dla klienta niekorzystna, a jej zaakceptowanie to nic innego, jak wymierna strata. Poszkodowany ma w takiej sytuacji alternatywę – dopłacić do naprawy z własnej kieszeni albo skorzystać z części lub materiałów o znacznie niższej jakości narażając się na to, że efekty naprawy będą nietrwałe, a wartość rzeczy znacznie się obniży.

Znacznie lepszym wyjściem jest zakwestionowanie wyceny i zażądanie wyższego odszkodowania, a w razie potrzeby skierowanie sprawy na drogę sądową. Wielu klientów obawia się, że taka metoda oznacza wieloletni, kosztowny spór prawny. Rzeczywiście dochodzenie swoich praw przed sądem bywa kłopotliwe i absorbujące, jednak obowiązujące przepisy pozwalają na skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej, która może reprezentować swego klienta, biorąc na siebie ciężar prowadzenia całej sprawy, a niekiedy po prostu odkupić roszczenie.

Działania podejmowane przez tego rodzaju firmy polegają zwykle na odrzuceniu propozycji ubezpieczyciela i na wykonaniu wyceny przez własnego rzeczoznawcę, który oszacuje rzeczywistą wartość rynkową szkody oraz określi poziom odszkodowania pozwalający na przeprowadzenie wszystkich koniecznych napraw. W wielu przypadkach odrzucenie propozycji towarzystwa ubezpieczeniowego i złożenie kontroferty pozwala na zakończenie sporu, ubezpieczyciel często nie chce bowiem przeciągać sprawy, której nie jest w stanie wygrać. Jeśli jednak konieczne będzie złożenie pozwu o zwrot różnicy między wyceną towarzystwa a rzeczywistym kosztem naprawy kancelaria może reprezentować klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub dzięki cesji występować we własnym imieniu.

Skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej to najprostsza i najpewniejsza droga na uzyskanie pełnego odszkodowania i uniknięcie niedogodności związanych ze sporem z ubezpieczycielem.

Wróć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania

zapraszamy do kontaktu

Ultima Kancelria

ULTIMA Sp. z o.o.

Kancelaria prawno-rachunkowa

Kontakt