Usługi prawne

Jak uzyskać zadowalające odszkodowanie za uszkodzenie budynku?

Marzec 3, 2021

Każde odszkodowanie wypłacane za poniesione straty powinno pozwalać na uzyskanie środków pozwalających na przywrócenie zniszczonej rzeczy do stanu poprzedniego. Niestety zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe bardziej cenią własne zyski niż rzetelne podejście do swoich obowiązków wobec klienta i korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji, wynikającej z niewiedzy osób wykupujących polisy, znacznie zaniżają wartość wypłacanych odszkodowań. W przypadku ubezpieczeń majątkowych dotyczących budynków, gdy w grę wchodzą spore sumy, wypłacenie niepełnego odszkodowania często uniemożliwia wykonanie koniecznych prac, a ubezpieczony, choć zapłacił często dość wysoką składkę, musiałby dopłacić do remontu z własnej kieszeni. Na szczęście istnieją sposoby na to, by odszkodowanie za uszkodzony budynek zostało wypłacone w pełnej wysokości i bez żadnych potrąceń. Skuteczne dochodzenie swoich praw często wymaga jednak skorzystania z pomocy fachowców. Przyjrzyjmy się bliżej problemowi zaniżania odszkodowań i zobaczmy, co można zrobić, będąc w takiej sytuacji.

Co należy cię osobie, która wykupiła polisę ubezpieczenia majątkowego?

Zawarcie umowy ubezpieczenia powinno być gwarancją uzyskania odszkodowania, które pokryje straty poniesione w razie zajścia zdarzeń w niej określonych. W przypadku budynków mieszkalnych i użytkowych najczęściej są to uszkodzenia związane z warunkami pogodowymi. Zazwyczaj chodzi tu o zerwanie dachu lub jego części w wyniku bardzo silnego wiatru, podtopienie lub zalanie budynków spowodowane wystąpieniem z brzegów rzeki czy intensywnymi opadami, a także przewrócenie się rosnącego w pobliżu drzewa czy odłamanie się któregoś z konarów. Zdarzają się również szkody powodowane przez upadek słupów energetycznych, a nawet wjechanie w dom samochodu, który wypadł z drogi – w takim przypadku na ogół odszkodowanie jest wypłacane z polisy sprawcy zdarzenia, jednak również wówczas właściciel nieruchomości zwraca się do swego ubezpieczyciela, który prowadzi całe postępowanie. Poważne straty można ponieść w przypadku pożaru budynku, np. w następstwie uderzenia pioruna, awarii instalacji elektrycznej czy wreszcie usterek urządzeń gazowych. W przypadku mieszkań najczęściej dochodzi do zalań oraz zniszczeń spowodowanych prowadzeniem prac remontowych przez sąsiadów.

Największym problemem, z jakim borykają się osoby zwracające się o wypłatę odszkodowania, są niezbyt duże kwoty proponowane przez firmy ubezpieczeniowe. Zdarza się, że oferowane sumy nie pokrywają nawet części strat i są rażąco niskie w stosunku do wydatków koniecznych do odbudowy czy przeprowadzenia remontu. Warto pamiętać, że każdy budynek jest ubezpieczony na określoną sumę ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odszkodowania, jakie można uzyskać z własnej wykupionej polisy. Jeżeli ubezpieczyciel w przysłanej wycenie oferuje sumę, która jest od niej znacznie niższa, a przy tym nieadekwatna do kosztów niezbędnych prac najlepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie o zwiększenie jej sumy. Niestety ubezpieczyciele dość często celowo zaniżają swoje wyceny, chcąc ograniczyć koszty.

Ubezpieczyciele zaniżający odszkodowania posługują się często wycenami, które nie odpowiadają wartości poniesionych strat. Najczęściej uzasadniają to tym, że uszkodzony budynek był już mocno wyeksploatowany, stąd przy wyliczaniu kosztów remontu należne kwoty powinny być obniżone o stopień zużycia materiałów. Takie postępowanie nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach, ponieważ przy ustalaniu wysokości rekompensaty za poniesione straty ważna jest suma ubezpieczenia wymieniona w polisie oraz wartość materiałów budowlanych i robocizny niezbędnych do przywrócenia budynku do stanu poprzedniego. Ubezpieczyciele często uważają, że w takiej sytuacji ubezpieczony zyskuje, ponieważ wymienia zużyty element na nowy.

W jaki sposób można dochodzić pełnej kwoty odszkodowania?

Właściciel nieruchomości, który poniósł stratę w wyniku szkód powstałych w ubezpieczonych budynkach, nie jest jednak zobowiązany do zgadzania się na propozycję odszkodowania przedstawioną przez firmę ubezpieczeniową. Warto pamiętać, że uzyskana w wyniku zgłoszenia szkody wycena jest przez firmę ubezpieczeniową często traktowana jedynie jako wstępna oferta. Najczęściej otrzymywana od ubezpieczyciela korespondencja zawiera wprawdzie treści sugerujące, że jest to kwota ostateczna, jednak w rzeczywistości istnieją możliwości jej negocjowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w odpowiedzi na pismo tego rodzaju przedstawić własną kontrpropozycję. Trzeba jednak pamiętać, że dla zwiększenia szansy pomyślnego i szybkiego załatwienia sprawy powinna ona być właściwie sformułowana i poparta rzetelnymi wyliczeniami.

Toczenie sporów z firmą ubezpieczeniową bywa trudne, a często także czasochłonne. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc skorzystanie z pomocy kancelarii odszkodowawczej specjalizującej się w tego rodzaju sprawach. Przygotuje ona nie tylko odpowiednie pismo, ale też sporządzi wycenę wykonywaną przez uprawnionego rzeczoznawcę oraz sformułuje satysfakcjonującą klienta propozycję dla firmy ubezpieczeniowej. W wielu przypadkach samo przejęcie sprawy przez doświadczoną w dochodzeniu roszczeń firmę sprawia, że ubezpieczyciel decyduje się na skorygowanie swojej propozycji. Jeżeli tak się nie stanie, kancelaria może reprezentować swego zleceniodawcę w sądzie, składając w jego imieniu odpowiedni pozew.

Warto pamiętać, że choć toczenie sporu sądowego z firmą ubezpieczeniową może wydawać się kłopotliwe, to obowiązki z tym związane bierze na siebie kancelaria odszkodowawcza. Doświadczone firmy, bazując na obowiązujących przepisach, swoim doświadczeniu oraz wyrokach sądów zapadających w podobnych sprawach są w stanie dość precyzyjnie określić szanse powodzenia. Przy wyższych kwotach odszkodowań, np. związanych z koniecznością odbudowy całego dachu czy wykonania gruntownego remontu po pożarze zaakceptowanie wstępnej, zaniżonej oferty ubezpieczyciela zwykle oznaczałoby dość poważną stratę finansową.

Wróć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania

zapraszamy do kontaktu

Ultima Kancelria

ULTIMA Sp. z o.o.

Kancelaria prawno-rachunkowa

Kontakt