Usługi prawne

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Wrzesień 8, 2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od zarejestrowania szkody. Niestety, oprócz decyzji pozytywnych, zdarzają się także decyzje negatywne. Warto wiedzieć, kiedy można się spotkać z odmową wypłaty. Jakie są najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania? Na to pytanie odpowiadamy we wpisie.

Niedopełnienie przez ubezpieczonego warunków umowy

Do wydania decyzji odmownej dochodzi w przypadku niedopełnienia przez ubezpieczonego warunków zawartych w umowie. Do każdej polisy ubezpieczający otrzymuje OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które określają zarówno zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, jak i obowiązki ubezpieczającego. Pracownicy naszej kancelarii wyjaśnią Państwu niejasne zapisy.

Rażące zaniedbanie

Inną przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jest niefrasobliwość ubezpieczonego. W terminologii ubezpieczeniowej nazywa się to „rażącym niedbalstwem albo rażącym zaniedbaniem”. Rażące zaniedbanie to działanie lekkomyślne, bez zachowania należytej staranności. Przykładami są np. pozostawienie bez nadzoru samochodu z kluczykami w stacyjce czy pożar domu spowodowany niewyłączeniem kuchenki gazowej. Definicja „rażącego niedbalstwa” jest płynna, dlatego towarzystwa powołują się na nią jako argument do odmowy wypłaty odszkodowania. Jeśli nie zgadzają się Państwo z decyzją ubezpieczyciela, że szkoda powstała w wyniku „rażącego zaniedbania” prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

Umyślne spowodowanie szkody

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania również osobie, która umyślnie spowodowała szkodę w celu wyłudzenia odszkodowania lub kiedy szkoda miała związek z popełnianym przestępstwem. Jeśli dowody będą wykazywać winę ubezpieczonego, nie może liczyć na wypłatę odszkodowania.

Co zrobić w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Odmowa ubezpieczyciela musi być uzasadniona, ale nie zawsze to ubezpieczyciel ma rację. Decyzja odmowna nie zamyka na szczęście osobie poszkodowanej drogi do uzyskania odszkodowania. Od negatywnej decyzji o wypłacie odszkodowania przysługuje odwołanie – najpierw bezpośrednio do ubezpieczyciela, a następnie do sądu. Walka z ubezpieczycielem nie jest łatwa i wymaga bardzo dobrej znajomości prawa, dlatego warto skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań.

Jeśli uważają Państwo, że towarzystwo ubezpieczeniowe niesłusznie odmówiło wypłaty, prosimy o kontakt z naszą kancelarią prawno-rachunkową. Pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za uszkodzony budynek, zwrot kosztów leczenia i wiele innych świadczeń. Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, skutecznie pomogliśmy wielu Klientom, którzy odzyskali należne im pieniądze.

Wróć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania

zapraszamy do kontaktu

Ultima Kancelria

ULTIMA Sp. z o.o.

Kancelaria prawno-rachunkowa

Kontakt