Usługi prawne

Rozliczanie czasu pracy kierowców

Wrzesień 30, 2020

Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż rozliczenie czasu pracy pracownika. Jednak każdy, kto prowadzi firmę transportową, wie, że w przypadku kierowców sprawa znacznie się komplikuje. Bo gdy kierowca wyrusza w daleką trasę, to koniecznością staje się zaplanowanie przerw, postojów i odpoczynków regulowanych zarówno przez polskie prawo pracy, jak i przepisy unijne. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców to nie lada wyzwanie. Nawet doświadczeni pracownicy firm logistycznych często głowią się nad niektórymi przypadkami, które – jak to w drodze – bywają naprawdę nieprzewidywalne.


Co wlicza się do czasu pracy kierowcy, a co nie?

Podstawowy problem wynika z charakteru pracy wykonywanej przez kierowców. Nie przychodzą oni przecież do biura na 8 rano i nieraz nie sposób dokładnie sprawdzić, o której tak naprawdę wyruszyli w trasę. I choć tu pomocne są wymagane przez prawo tachografy, to jednak trzeba je jeszcze prawidłowo odczytać i zinterpretować wyniki. Bo czas pracy kierowcy to nie tylko godziny spędzone w drodze. To także oczekiwanie na załadunek lub rozładunek w przypadku kierujących samochodami ciężarowymi, pomoc wsiadającym i wysiadającym w przypadku kierowców autobusów, czynności administracyjne, utrzymanie pojazdu w czystości czy nawet niespodziewana naprawa, gdy przytrafi się „złapanie gumy”.

Do czasu pracy nie wlicza się wszelkich nieusprawiedliwionych postojów, a także przysługującego kierowcom nieprzerwanego odpoczynku dobowego, przerw wynikających z przerywanego systemu pracy oraz czasu dyżuru, jeśli podczas niego kierowca nie wykonywał swojej pracy.


Ile godzin przerwy przysługuje każdemu kierowcy?

Tak jak każdemu pracownikowi, kierowcy przysługują przerwy. Ale tu ich wymiar wygląda nieco inaczej niż w innych branżach, ponieważ w grę wchodzą przepisy regulujące maksymalny dopuszczalny czas spędzony „za kółkiem”. Co ważne – trzeba mieć na uwadze, że czas pracy kierowcy i dzienny czas prowadzenia pojazdu to dwa różne zagadnienia.

Ogólnie rzecz ujmując, kierowcy przysługuje przerwa dobowa oraz tygodniowa. Ta pierwsza uzależniona jest od dobowego wymiaru pracy i tak w przypadku czasu pracy nieprzekraczającego 9 godzin na dobę wynosi ona 30 minut po 6 godzinach pracy. Jeśli kierowca pracuje dłużej niż 9 godzin, to przerwa nie może być krótsza niż 45 minut po 6 godzinach pracy.

Przerwa dobowa to z kolei minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Kierowca może ten czas spędzić w samochodzie na postoju, o ile znajduje się w nim miejsce do spania, tak jak ma to miejsce w wielu pojazdach ciężarowych wyruszających w dalekie trasy.

Należy także pamiętać o tym, że w każdym tygodniu kierowca musi mieć co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Tego czasu jednak nie może on już spędzać w pojeździe.

W niektórych firmach kierowcy pracują także w tak zwanych tandemach, co sprawia, że cykl pracy takiej załogi może trwać 30 godzin z zachowaniem obowiązkowych przerw.


A co z jazdą w święta i niedziele?

Specyfika pracy kierowców sprawia, że często są oni w trasie także w nocy, niedziele lub święta. Dlatego też w tych przypadkach ich praca rozliczana jest zupełnie inaczej niż w zwykłe dni. Podobnie jak innym pracownikom pełniącym swoje obowiązki w nocy, także kierowcom przysługują odpowiednie dodatki do wynagrodzenia.


Jakie kary grożą za nieprawidłowości w ewidencji czasu pracy kierowcy?

Nieprawidłowe lub niekompletne rozliczenie czasu pracy kierowców może mieć dotkliwe skutki, bo firmy transportowe mogą spodziewać się kontroli zarówno ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, jak i Inspekcji Transportu Drogowego. Oba te organy, jeśli wykryją niedopatrzenia, mogą nałożyć kary pieniężne – nawet do 40 000 zł. Co więcej, funkcjonariusze ITD mogą sprawdzić czas pracy kierowców także w wyniku kontroli drogowej.

Każda firma zajmująca się transportem musi pamiętać, że ewidencja czasu pracy kierowców – bez względu na to, w której z dopuszczalnych przez przepisy form jest prowadzona – musi być przechowywana przez 3 lata dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i 2 lata dla kierowców zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych lub samozatrudnieniu.

Wróć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania

zapraszamy do kontaktu

Ultima Kancelria

ULTIMA Sp. z o.o.

Kancelaria prawno-rachunkowa

Kontakt